Tăng Ðoàn Mời 'Ác Ma Cộng Sản Buông Dao Thù Hận'

 

HUẾ (VB) - Thượng Tọa Thaí Hòa đã kêu gọi "ác ma [cộng sản] buông dao thù hận... để cùng đi vào biển Chánh Pháp an nhiên tự tại" khi bắt đầu buổi lễ cầu nguyện. Dưới là tuần tự hai bản văn của Tăng Ðoàn Thừa Thiên - Lời Dẫn Khởi Ðầu Buổi Lễ, và Pháp Thoại. Toàn văn như sau.

 

LỜI DẪN KHỞI ÐẦU BUỔI LỄ CHÍNH THỨC CẦU NGUYỆN THIÊN NIÊN KỶ MỚI  VÀO NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2001 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

- Kính bạch chư Tôn đức.

- Kính thưa đồng bào Phật tử các giới.

 

Tuần lễ cầu nguyện cho Thế giới hoà bình, loài người được an lạc - Các chiến sĩ đã bỏ mình vì đại nghĩa dân tộc, các nạn nhân thiên tai của thế kỷ qua sớm được siêu thoát - Nền tín ngưỡng Việt Nam sớm được cởi trói và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do sinh hoạt. Dân tộc Việt Nam sớm thoát khỏi tai ách và quyền sống con người thật sự được tôn trọng, do Tăng Ðoàn Thừa Thiên - Huế tổ chức, nay đã bắt đầu ngày thứ tư.

 

Tưởng rằng, cũng nên nhắc lại, trong ba ngày qua, tại khuôn viên Tổ đình Từ Hiếu đã thể hiện đúng tinh thần cầu nguyện và đã làm cho các ác ma kinh hãi, khiến chúng loan truyền những tin tức thiếu vắng lương tâm và lương tri tạo ra làn sóng bất ổn cho xã hội, nhằm đánh lạc hướng ý nghĩa và mục đích tuyên dương Chánh Pháp.

 

Hỡi các ác ma, xin quý vị hãy vứt bỏ con dao độc ác, thù hận, ganh tỵ, tạo ra nghi ngờ, sợ hãi và phân hóa mọi người và mọi loài ở trong tâm. Và hãy cùng chúng tôi phát khởi lòng thương yêu chân thật, hành sử bao dung, sẵn sàng hy sinh bản thân mình vì sự nghiệp hạnh phúc an lạc của chư Thiên và loài người, thì tức khắc chúng ta đều được đi vào biển cả Chánh Pháp của Như Lai một cách an nhiên vô ngại. Và thế giới mà chúng ta đang sống tức khắc trở thành thế giới Tịnh Ðộ. Vậy, xin quý vị dù vắng mặt hay có mặt nơi đây hay đang nhận sứ mệnh của các thế lực vô minh để quấy rầy thế giới loài người, xin quý vị hãy nương nhờ từ lực hướng tâm đến đạo tràng sám pháp cầu nguyện và chuyển hóa trong giờ phút thiêng liêng cao đẹp này và trong giờ phút này, xin quý vị hãy tự mình soát xét lương tâm, gạn lọc lương tri và cùng với chúng tôi, nhập vào triệu triệu trái tim có hiểu biết và thương yêu của thế giới loài người, để lắng nghe lời pháp nhũ, từ Chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai.

 

Vậy, xin quý vị cùng chúng tôi thực tập hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, để lắng sạch bụi trần cho dòng nước cam lồ chảy vào thân tâm rửa sạch nghiệp chướng nhiều đời, oan khiên nhiều kiếp.

 

"Kính lạy Ðức Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập lắng nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập lắng nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập lắng nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con xin tập lắng nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi!"

 

 Giờ phút này, tất cả tâm tư chúng tôi, kẻ thiện người ác, kẻ quý người hèn đều đang có mặt của niềm tin thanh tịnh. Vậy, xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Trưởng Tăng Ðoàn Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ Chức Ðại Lễ Cầu Nguyện Thiên Niên Kỷ Mới, trượng thừa uy lực Tam Bảo và hộ trì của chư Thiên cùng long thần, xin hãy tuyên deương Pháp thoại đến hết thảy thính chúng.