Chúng tôi, người cùng ngũ với anh, cùng sát vai với anh em đồng minh để ngăn chận giặc thù từ Bắc tràn xuống. Tất cả chúng ta đều bị phản bội. Nhưng chúng tôi được may mắn sống bình yên nơi quê người. Còn anh, đã không an thân yên nghĩ nơi chín suối,  không một cơ may để yên bình nơi quê nhà, hay đang lê lết nơi này nơi khác để nhận sự bố thí một cách tủi nhục. ân ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin gửi về anh một nén nhang thơm, một đóa hoa hồng, hay một chút tình người đồng ngũ, hay một chút quà mọn mà chúng tôi cố gắng theo sức mình. 

Chúng tôi  góp nhặt những hình ảnh anh và xin trình bày nơi trang này một cách trang trọng, để nhớ anh và như kinh nhật tụng để nung đúc chúng tôi cố gắng hơn nữa, để dẹp tan bọn quỷ đỏ. Nếu chúng tôi có bỏ xác tại quê người thì hình ảnh các anh là tấm gương soi cho con cháu chúng tôi. Anh có linh thiêng xin phù trợ chúng tôi.   

Hoài Bão 

TIẾP THEO