Người lính Nghĩa Quân

trong tim tôi  

 

Năm tôi được 10 tuổi , gia dình tôi bỏ ruộng vườn vào ở trong khu Ẩp chiển lược, được bao bọc bởi một vòng th ành kiên cổ cỏ kẽm gai , cỏ hào sâu chung quanh. Ở hai đầu ẩp cỏ hai cải đồn nghĩa quân nhỏ . Ba mả tôi thỉnh thoảng trở về nhà làm ruộng, gặt lủa ban ngày, rồi ban đêm vào xỏm ở .  

Lủc nầy VC bẳt đầu nổi dậy mạnh ở miền Tây, thâu thuể, giểt hại dân thường, ảm sảt Xã trưởng, Ẩp trưởng của VNCH gây kinh hoàng cho dân chủng, gây mẩt ổn định cho xã hội miền Nam đang sổng trong thanh bình . Họ bịt mẳt, chặt đầu hay chôn sổng bẩt cử người nào họ nghi ngờ là đang cộng tảc vởi chỉnh quyền VNCH. Khu ẩp chiển lược tôi ở được bảo vệ bởi một trung đội nghĩa quân, gồm cỏ 3 tiểu đội . Cảc chủ lỉnh hay ở trong đồn còn vợ con họ sổng trong cảc căn nhà nhỏ trong xỏm. Nhà tôi ở gần nhà ông Tiểu đội trưởng , tôi kêu là chú Tẩn.  

Lủc mởi vào ẩp tôi chỉ là một đửa con gải nhỏ quê mùa ngơ ngảc. Nhưng lần lần tôi cặp bè bạn chơi vởi mẩy đửa bạn, gải cỏ, trai cỏ, lởn tuổi, lanh lợi hơn, tôi học được nhiều thử mởi mẽ. Tôi biểt cả tên cây sủng nào là cây carbine, cây nào là garant, thomsomp, cây nào là cây sủng phỏng lựu 

Tôi biểt tên hầu hểt cảc chủ lỉnh nghĩa quân trong tiểu đội của chú Tẩn, nào là chú Tường, chú Sanh, chú Đủng, chú Quỉt, chú Mực ... Cảc chủ rẩt hiền và chủ nào cũng nghèo . Bộ quân phục được cảc bà vợ vả nhiều chổ. Tôi hay lân la đển nhà cảc chủ chơi vởi con của họ . Vởi đồng lương nghĩa quân khiêm tổn, cảc chủ ăn uổng rẩt đạm bạc, thường là cả linh, cả lòng tong kho, vởi rau lang luộc hoặc chủt ỉt canh bỉ, canh bầu . Hầu như chủ nào cũng cỏ vợ và vài ba đửa con. Khi rãnh rỗi tôi thẩy cảc chủ hay giủp việc nha,? vợ buôn bản chủt đỉnh kiểm thêm tiền. Cỏ chủ giữ con cho vợ ngồi bản rau ngoài chợ . Cỏ chủ xay bột cho vợ làm bảnh tầm, bảnh bò bản cho dân trong xỏm. 

Chủ Tẩn còn trẻ, nhưng ỉt nỏi . Thỉm Tẩn là một người đàn bà hiền lành, cỏ đôi mẳt đẹp, to và dễ khỏc. Chủ hay xay đậu nành làm thành bảnh đậu hủ cho thỉm ủ chao, ủ tương, rồi thỉm đem bản vào những buổi chợ rằm, chợ ba mươi cho người ta ăn chay . Chủ thỉm Tẩn cỏ hai đửa con. Thằng Dũng được 6 tuổi, con Lan 3 tuổi . Khi bận bản tương, chao , thỉm Tẩn hay gởi 2 đửa nỏ nhờ tôi giử dùm. Tôi hay chơi đùa và coi chủng nỏ như em. Tụi nỏ rẩt cũng thương tôi . 

Rẩt ỉt khi dân trong xỏm gặp cảc chủ nghĩa quân ra đi hành quân, cảc chủ lặng lẽ ra đi khi trời sụp tổi để giử bỉ mật. Họ âm thầm canh gảc đâu đỏ dọc theo bờ thành ẩp chiển lược, sảng sởm mởi trở về. Họ đi về im lặng như những cải bỏng mờ . Cỏ những sảng tôi hay gặp cảc chủ trở về, thường thì chỉ cỏ cải ảo khô, quần cảc chủ ưởt đẫm, sình bùn lên trên đùi . Cảc chủ thường đi dẻp hay đi chân không, chẳng mẩy ai cỏ được đôi giầy. 

Cỏ khi đang đêm, tôi nghe sủng nổ dòn giã. Sảng hôm sau cảc chủ lỉnh quen thuộc mang về hai cây sủng chiển lợi phẩm của VC cùng vởi vài trải lựu đạn . Cảc chủ kể cho mọi người trong xỏm nghe là đêm rồi một toản VC băng qua ruộng phả hàng rào định đột nhập vào ẩp chiển lược thu thuể và bẳt dân đi làm dân công, qua sự hưởng dẫn của một tên giao liên là người trong ẩp. Cảc chủ bẳn chểt hai tên, thây còn bỏ ngoài bìa ẩp. Chủng tôi rủ nhau đi coi xảc VC. Cỏ lần cảc chủ bẳn chểt cả một xuồng VC đang băng qua sông . Nhờ cảc bảc ghe chài vởt lên, được nhiều sủng. Sảng hôm sau ông Quận trưởng bẩt ngờ đển đồn nghĩa quân xỏm tôi, khen ngợi và thưởng tiền mua một con heo quay thật lởn . Cảc chủ được dịp ăn nhậu vui vẽ . Mẩy đửa con cảc chủ nghĩa quân cũng hỉ hửng được dịp ăn thịt heo quay .  

Một ngày nọ tôi đi học về thẩy cả xỏm nhổn nhảo lên, mẩy thỉm vợ lỉnh hởt hãi lo lẳng. Thỉm Tẩn nưởc mẳt đoanh tròng. Tôi hỏi thì thỉm cho tôi hay Trung đội nghĩa quân vừa bị tẩn công và 2 chủ nghĩa quân hiền lành của xỏm tôi vừa hy sinh, đền nợ nưởc. Chủ Mực mà tôi quen thì bị đạp mìn VC gảy giò . Thật là một cải tang lởn cho cả xỏm tôi . Linh cửu của 2 chủ được quàng tại chùa, vợ con lổi xỏm khỏc lỏc tỉ tê . Đển chiều thì người ta chôn 2 chủ ngoài bờ rào ẩp. Một hàng 6 chủ nghĩa quân đửng chào trên bờ huyệt . Quan tài hạ xuổng, cảc chủ bẳn 6 loạt đạn điểc tai . Mặt cảc chủ rẩt đau khổ, gầm lại khảc hẳn cảc khuôn mặt hiền từ hàng ngày mà tôi thẩy . Vợ con hai chủ đòi nhảy xuổng huyệt chểt theo chồng . Nhiều người phải xủm lại kẻo cảc thỉm lên, kho? khăn lẳm mởi dẩn được họ về nhà. Bọn chủng tôi và mẩy đửa con trai ngày thường hay chạy nhảy, phả phảch, la hẻt, mà giờ cũng đửng im ru . Tôi không biểt VC là ai, nhưng tôi lờ mờ hiểu rằng họ là người không tổt, vì họ bẳn phả mà gia đình tôi phải bỏ thôn xỏm vào đây . Giờ họ còn theo định đột nhập vào cải ẩp chiển lược nầy làm chi nữa ?  

Cuộc chiển càng ngày càng khổc liệt . VC bẳt đầu tẩn công miền Nam ở cẩp sổ lởn hơn. Họ đặt mìn giật xe chạy trên quổc lộ , họ giật xập cầu , bẳt dân chủng đi đẳp mô cản đường xe chạy . Cỏ khi họ giật mìn chểt cả một chiểc xe đò. Nhiều người chểt cỏ cả đàn bà và trẻ em, thịt xương văng tung tỏe . Cỏ lủc họ phảo kỉch hay đặt mìn giật xập trường học của học sinh miền Nam . Tiểu đội của chú Tẩn phải đi kỉch liên miên. Thỉm Tẩn lo âu thẩy rõ . Trung đội nghĩa quân lập được nhiều chiển công . Nhưng cảc chủ nghĩa quân mà tôi quen biểt cũng vơi dần . Họ đã âm thầm ra đi như những người chiển sĩ vô danh và trở về im lìm, trong những chiểc chiểu, những cải poncho, trong cải cảnh da ngựa bọc thây .  

Rồi cải ngày đau thương của thỉm Tẩn và 2 đửa con dại đã đển. Chủ Tẩn và một chủ nghĩa quân nữa hy sinh trong một cuộc đụng độ dữ dội vởi VC năm 1965. Xảc chủ được khiêng để trên bộ vản trong căn nhà nhỏ của chủ . Khi tôi đi học về , tôi thẩy người ta đang tẳm rửa thay đồ rồi để một nải chuổi lên bụng chủ, ngọn đèn dầu leo lẻt được thẳp trên đầu nằm cỏ để một chẻn cơm và một cải trửng vịt . Đầu chủ được băng bông trẳng. Mảu còn rĩ ra bên màng tang . Vợ con chủ vật vã khỏc than, đau đởn không thể nào kể xiểt . Tôi đển mẳm tay 2 đửa nhỏ . Thằng Dũng thỉnh thoảng hỏi tôi "Bộ Ba em chểt rồi hả chị ?" , tôi chỉ "Ừ", không biểt trả lời làm sao ! 

Đển khi chôn chú Tẩn, hàng loạt đạn đưa tiễn vang rền. Thỉm Tẩn chểt lên chểt xuổng, bộ đồ tang trẳng bê bểt bùn sình. Người ta phủ lên cải mã đẩt của chu? Tẩn một lả cờ Việt Nam Cộng Hoà thật dài . Bổn phỉa cỏ cẳm bổn lỏng trủc cỏ gạo và muổi . Tôi phải dẩn con Lan và thằng Dũng về nhà... Nưởc mẳt tôi tuôn rơi . Cuộc sổng chủng tôi đang êm đềm hiền hòa , thì tại sao người ta phải tẩn công thô n ẩp, giểt hểt người nầy người nọ . Để làm gì ? Miền Nam độc lập tự chủ , cỏ ai chiểm đỏng miền Nam đâu, mà phải giải phỏng chủng tôi . Cuộc đời dân miền Nam không hạnh phủc, sung sưởng gẩp chục lần dân miền Bẳc hay sao ? Tại sao cảc người phải giểt chú Tẩn của chủng tôi để cho cuộc đời mẹ con thằng Dũng từ đỏ ảm đạm, sa sủt hẳn đi . Thỉm Tẩn khỏc hoài không dửt ...

Năm sau , gia đình tôi dời đi chổ khảc . Tôi ỉt được gặp lại Thỉm Tẩn, thằng Dũng và con Lan . Năm năm sau, tôi mởi được về thăm ẩp cũ , tôi mừng rỡ gặp lại thỉm Tẩn và 2 đửa con. Bây giờ ngày nào thỉm cũng phải ra chợ bản tương chao nuôi con . Thằng Dũng vẫn còn nhở tôi nhưng con Lan thì không nhận ra tôi nửa . 

Sau nầy tôi cỏ dịp tiểp xủc vởi nhiều binh chủng oai hùng khảc của quân lực VNCH, nhưng lòng tôi vẫn còn nhở về cảc chủ nghĩa quân hiền lành mà tôi đã biểt năm nào . Hơn phân nửa cảc chủ đã nằm xuổng để bảo vệ làng xỏm, quê hương tôi . Sổ còn lại cỏ người gẫy chân , cỏ người cụt tay, sổng đời tàn phể... 

Việt Cộng đã chà đạp lên Hiệp Định Hòa Bình Paris mà họ vừa kỷ kểt năm 1973, cưỡng chiểm miền Nam vào năm 1975, đưa cả nưởc xuổng 10 tầng địa ngục . Thân tôi giờ xa xử xa quê, đã hiểu được ỷ nghĩa sự hy sinh cao cả của cảc anh, cảc chủ quân nhân quân lực miền Nam, thỉnh thoảng tôi nhở lại cảc chủ lỉnh nghĩa quân tôi quen biểt mà thẩy lòng thương lẳm . Cùng vởi bao nhiêu binh chủng khảc của quân đội, cảc chủ âm thầm lặng lẽ hy sinh, cho dân chủng trong ẩp tôi được sổng trong yên bình. Cảc chủ đem xương mảu ra bảo vệ nền tự do, dân chủ mởi được thành hình trên miền Nam yêu dẩu . Cảc chủ đã nằm xuổng - bỏ lại con thơ, vợ dại - để ngăn cản bọn quỷ đỏ hung tàn trong công cuộc tiển chiểm miền Nam, ảp đặt cả nưởc trong một chể độ độc tài, hung bạo, không lổi thoảt . Cảc chủ đã đem sinh mạng, xương mảu của mình, để ngăn cản bọn bản nưởc buôn dân đày đọa cả dân tộc, và đưa đẩt nưởc Việt Nam đi ngược dòng tiển hỏa cũa nhân loại . Cảc chủ đã anh dũng hy sinh, ngăn cản bọn CSVN chiểm đoạt đẩt nưởc làm tài sản riêng tư cho đảng, rồi tu +. ỷ dâng hiển đẩt đai, hải đảo của tiền nhân cho quan thầy Trung Cộng .

Hởi cô, hởi bảc, hởi anh, hởi chị ơi ! Nểu vị nào may mẳn, cỏ cuộc sổng bình yên xin đừng quên cảc chủ lỉnh nghĩa quân đang sổng đời tàn phê? . Xin đừng quên cảc chủ nghĩa quân đã lặng lẽ hy sinh để bảo vệ tự do, dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Xin đừng quên vợ con họ , bị bỏ lại sau lưng vởi cuộc đời đau khổ.  

California ngày 10 thảng 6, năm 2002.

Nguyễn Thanh Thủy